תנאי השימוש במערכת רווחה

 

במערכת רווחה www.revaha.co.il להלן ("אתר"), מאפשר לנציגי רווחה בארגונים (להלן "גורמי רווחה") לקבל הצעות מחיר/רעיונות, מבצעים והטבות מספקים המחוברים לאתר (להלן "הספקים") וכן גישה לכלים שונים כדוגמת פורומים מקצועיים וסקרים והכל בכפוף לפרטים המפורטים בתקנון האתר (להלן ה"תקנון"). האתר מופעל על ידי חברת פאוור ביירס בע"מ (להלן "החברה").

החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים והשירותים המוצעים באמצעות האתר ע"י הספקים והיא מעמידה את האתר כזירה ליצירת קשר בין הלקוחות לספקים ולהפך בלבד. לפיכך, כל האחריות לתוכן ההצעות, המוצרים והשירותים המוצעים באמצעות האתר, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על הספקים ועליהם בלבד.

גורמי הרווחה והספקים המשתמשים באתר מחוייבים להשתמש באתר אך ורק לצורך שימוש בהתאם למטרותיו המוצהרות.ספקי המערכת מחוייבים לפעול על-פי הסטנדרטים הגבוהים במתן מענה לבקשות הנפתחות באתר ע"י גורמי הרווחה, וכן במבצעים ובהצעות המועברות על-ידם למערכת.

גורמי רווחה ו/או ספקים שנרשמו לאתר ו/או לרשומת התפוצה שלו נותנים בזאת לחברה את הסכמתם לעשות שימוש בפרטי המשתמש שלהם לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלהם. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לחברה, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות - לרבות אחריות כלשהי לכל מקרה שבו נמחקו הצעות/בקשות (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת שימוש תקין באתר. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הספקים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

השם רווחה וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של החברה וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.